X

Menu

SIEMENS NX CAD/CAM

SOLIDWORKS 3B CAD

Üç boyutlu tasarım ve CAD-CAM çalışmalarında SiemensNX8.5 CAD-CAM PROGRAMI ve 2 boyutlu tasarım çalışmalarında AUTOCAD 2013 programlarını kullanmaktayız.